VISIE

Architectuur is noodzaak
Architectuur en stedenbouw spelen een belangrijke rol in ieders leven. Bewust of onbewust wordt onze stemming beïnvloed door het huis, de stad, de wegen, het landschap, de werkomgeving. Korte termijndenken is geen goed uitgangspunt voor architectuur en stedenbouw. Dit leidt tot goedbedoelde “oplossingen” voor het huisvesten van mensen en bedrijven. Gevolgen van dit systematische denken zijn mega-scholen, kantorenparken langs snelwegen, sportvelden en studentenhuisvesting tussen bedrijfshallen.

Betekenisgeving
De architect heeft een zware verantwoordelijkheid in het bouwproces en moet zich bewust zijn van zijn rol. Hij is ingenieur, organisator en kunstenaar in 1 persoon, het in onbruik geraakte begrip “bouwkunst” omschrijft het beroep goed. Met zijn gebouwen geeft hij betekenis, identiteit, aan de stad en zijn bewoners. Een gebouw maakt indruk op zijn gebruikers zoals een film of een kunstwerk indruk maakt.

Mentaliteit
Een onderzoekende en vooruitstrevende mentaliteit is noodzakelijk. Idealisme, nieuwsgierigheid en vernieuwingsdrang zijn drijfveren. Het ontwerpproces op zich moet een ontdekkingstocht zijn, een proces dat meer energie geeft dan neemt.

Uitgangspunten
Uitgangspunten voor het ontwerp van een gebouw zijn de gebruiker, de bouwlocatie, zichtlijnen, lichtinval, routing. De menselijke maat staat centraal. De gebruiker wordt gevraagd zijn ideeën en wensen op papier te zetten. Hij wordt uitgedaagd te zoeken naar de diepere beweegredenen. Een ogenschijnlijk detail kan een aanknopingspunt zijn voor het ontwerp. De bouwlocatie is een belangrijke inspiratiebron. Is er een oude structuur voelbaar, een niveauverschil dat uitgebuit kan worden? Moet het gebouw opgetild worden om een zichtlijn te houden, om een perspectief mogelijk te maken?
Een kritische kijk op een opdracht leidt tot een beter gebouw. Een opdrachtgever heeft vanuit zijn idealen en zijn kennis een beeld van het gebouw gevormd en een opdracht geformuleerd. Juist in de beginfase van een ontwerp moet de architect de moed hebben om zijn visie te geven op de opdrachtformulering. Hoogbouw of laagbouw, de grond in of optillen, compact of gefragmenteerd, open of gesloten, hout, staal of beton?

Duurzaamheid
Duurzaam bouwen, oftewel gebruik van duurzame materialen en installaties, milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid, is eindelijk standaard geworden. Woningen met glas op het zuiden en de rug naar het noorden, waarbij hemelwater wordt opgevangen voor hergebruik, energie wordt opgewekt met pv cellen en aardwarmte.
Duurzaam bouwen is geen keuze meer maar noodzaak. Daarbij is energie besparen conform EPC – norm alleen onvoldoende. Binnen vijf jaar zal de energieprestatienorm verdubbeld worden en zal de uitgebreide BREEAM – norm in Nederland worden ingevoerd. Hierbij spelen extra factoren zoals gezondheid van de gebruikers, water, landgebruik, transport en afvalstromen van het gebouw een rol. Het bouwen is intensief aan het veranderen. Dit alles vraagt om uitgebreide kennis, inventiviteit en een goede samenwerking van deskundigen vanaf het begin. Bij elk project van enige omvang worden deskundigen op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid ingeschakeld.