Malcovich

CONCEPT
Battery Park
De ontwikkelingen in de maatschappij als mede de kunsten volgen elkaar in hoog tempo op. Niet alleen omdat de ontwikkelingen zelf sneller gaan dan voorheen, maar ook omdat allerlei technieken het mogelijk maken bijna “real time” kennis te nemen van deze ontwikkelingen over de hele wereld en daarmee aan de slag te gaan. Tel daarbij op dat grenzen tussen disciplines meer en meer vervagen en ook de rol van maker en publiek veranderen en je hebt alle ingrediënten voorhanden die onvermijdelijk leiden tot een onuitputtelijke “brandstofcel”, als atelier.
Een brandstofcel met een lichte en donkere zijde. Een aantal van deze cellen bij elkaar levert een “Battery Park” op.
Hier kan de kunstenaar zich opladen voor nieuwe projecten en tegelijkertijd overtollige energie in de vorm van belevenissen en beelden, als bij een accudruppelaar die de juiste spanning in de accu regelt, weer afstaan aan zijn archief van beelden en verhalen en aan zijn publiek wat zich hiermee kan opladen.
Op deze thuisbasis is ruimte voor de nodige contemplatieve periodes, ter afwisseling van het actief ondernemend rondtrekken en materiaal verzamelen. Hier komen gedachten opgedaan tijdens en na omzwervingen in binnen- en buitenland, eventueel vooruitziend op toekomstige ervaringen, in een stroomversnelling, onder andere doordat de ideeën met behulp van audiovisuele technieken verbeeld kunnen worden en getoetst aan voorgaande hypotheses en vondsten. Frequente contacten met het publiek zijn in dit geheel onmisbaar. De bezoeker is niet louter toeschouwer maar geregeld een
(inter-)actieve maker/deelnemer aan kunstwerken. Kunstwerken die zowel 2, 3 als 4 dimensies (kunnen) hebben en alle zintuigen, van tastzin tot gehoor, aanspreken. Daartoe is het atelier met behulp van een oprolbaar scherm verdeeld in een lichte en een donkere helft.
BESCHRIJVING
Het ontwerp
Een zilveren trommel die 75 cm boven de grond zweeft. Hierdoor verheft het atelier zich letterlijk en figuurlijk boven het alledaagse. De ingang is via een luik in de vloer. Voor de kunstenaar is het binnenkomen een eerste fase van afzondering en concentratie. Een bezoeker moet extra gemotiveerd zijn om het atelier te bezoeken en zal in eerste instantie enigszins gedesoriënteerd zijn en daarmee scherper zijn omgeving ervaren.
Een deel van de gevel kan in de vorm van een luik neergelaten worden. Als het luik gesloten is, is de afsluiting van de omgeving maximaal. Als er behoefte is aan contact met de buitenwereld kan het luik geopend worden. Het vormt zodoende een terras dat ook als podium dienst kan doen.
De huid van de trommel: de gevel is beplakt met zilverkleurige noppenfolie met een dikte van 5 mm. De folie wordt overlappend op de multiplex dak- en gevelbeplating verlijmd. Het dak kan zo naadloos overgaan in de gevel wat de abstractie van de vorm ten goede komt. De overlappende naden tussen de plakken geven textuur aan de gevel. Zo ontstaat een intrigerend, abstract volume.
Interieur
Het interieur van de cel bestaat uit een lichte en een donkere helft. Men komt binnen via een vloerluik in de lichte helft. Hier kan gewerkt, gepraat en nagedacht worden. Een media-zuil bevat de nodige apparatuur om in contact te blijven met de buitenwereld.
Wanden, vloer en plafond zijn uitgevoerd in blank multiplex. Zo vormt het interieur van de cel een blanco achtergrond voor de activiteiten in de cel.
Als het grote wandluik gesloten is komt daglicht binnen via een smalle glasstrook van vloer tot plafond en via een ronde polyester lichtkoepel met een diameter van 180 cm. Glasstrook en lichtkoepel zijn te verduisteren.
Minibioscoop
De donkere helft van de cel is dicht en donker en dient als overdekte presentatiezaal voor film- en videomateriaal wat de kunstenaar elders of in het atelier gemaakt heeft. Geluiden komen uit verschillende bronnen in de ruimte.
Een groot projectiescherm (niet lichtdoorlatend) hangt in het midden van het atelier van vloer tot plafond. Er wordt door middel van een beamer een film/projectie/video/animatie vertoond.
Het scherm is draai- en oprolbaar.
Deck
Als de wand gedeeltelijk neergelaten is kan men naar buiten lopen en vanuit een verhoogd perspectief naar de wereld kijken. Een helikopterview om met afstand tot nieuwe ideeën te komen.
Daarnaast heeft dit deck de mogelijkheid een podium te vormen voor exterieure performances. Met het scherm erachter om een en ander op te projecteren. Het publiek bevindt zich dan buiten de cel.
Kunstinstallatie
Op beide zijden van het projectiescherm worden filmbeelden geprojecteerd. De bezoeker is in de lichte ruimte in het werk aanwezig d.m.v. zijn\haar schaduw op het doek. Ook reageren beeld en geluid op het aantal aanwezige, bewegende mensen die daarmee onderdeel zijn van het werk in de lichte zijde van het atelier. Het beeld wordt mede bepaald door wat de toeschouwers doen en daarmee willen zien. Zie bijgevoegd fotomateriaal. Door sensoren verandert het beeld en verschijnen foto’s en video’s met de meest uiteenlopende taferelen die allen letterlijk dan wel figuurlijk een vorm van bewegen uitdrukken.
Bezoekers kunnen dit (on-)bewust interactief bepalen. De geluiden en beelden die uit allerlei hoeken van het atelier komen en bij de film horen worden rustiger naarmate er meer mensen zijn.
Aan de donkere zijde van het atelier wordt een film vertoond zonder geluid, geluiden dringen door van de andere zijde. Deze film betreft een tegengesteld onderwerp: hier is onveranderlijkheid in beeld gebracht. Stads- en natuurlandschappen die ogenschijnlijk gedurende lange tijd niet veranderd zijn.
CONSTRUCTIE
Tien houten palen van nader te bepalen lengte worden in de grond geslagen volgens het palenplan tot de paalkoppen 75 cm boven het maaiveld uitsteken. Op een vlak stuk grond wordt de vloer geprefabriceerd. Eerst wordt multiplex op de grond gelegd. Op het multiplex komt de balklaag, de vloer vormt een sandwichelement dat met behulp van een aantal personen op de palen gelegd kan worden. De vloer dient aan de palen bevestigd te worden om opwaaien te voorkomen. Tussen de palen en de vloer dient een stelmogelijkheid gemaakt te worden om de cel waterpas te zetten.
De wanden worden opgebouwd uit houten stijlen met aan weerszijden 2 dunne platen multiplex. Dit maakt het mogelijk de wanden rond te zetten. Vervolgens kunnen dakbalken aangebracht worden en multiplex er boven op èn er onder als plafond. Wanden, vloer en plafond voorzien van een isolatiedeken en de benodigde folies. Op de buitenzijde kan nu rondom, inclusief de bodem, de zilveren noppenfolie verlijmd worden.