Woningbouw Uiterwaarden Tiel

Platform-model
Dit gebouwtype moet universeel toepasbaar zijn in de uiterwaarden. Het gebouwtype is geschikt voor woningbouw en utiliteitsbouw. Het gebouw staat op een platform op palen. Onder het platform is een terp aangelegd waarop geparkeerd wordt. Het platform blijft ook bij de hoogste waterstand droog, de terp zal hoogstens 2 weken per jaar overstromen. In die 2 weken kunnen de auto’s op het platform geparkeerd worden. Een brug/dijk combinatie verbindt de terp met de rivierdijk zodat het gebouw ook bij hoog water bereikbaar is. Rond het gebouw is een breed dek gemaakt dat zal dienen als 2de maaiveld. Het dek en de omliggende uiterwaarden zijn met trappen en hellingbanen verbonden. Pluspunten van het wonen op een platform in de uiterwaarden zijn de nabijheid van rivier en natuur en de leegte rond het gebouw. De mooiste tijden voor de bewoners van de uiterwaarden zijn de tijden dat het water stijgt en het kruiende ijs onder het platform schuift. De kwaliteit van het wonen in de uiterwaarden bij Tiel is de nabijheid en voelbaarheid van de natuur terwijl de stad vlakbij achter de rivierdijk ligt.
Waterhuisvesting
Ruimtelijk beleid op het gebied van wonen op en rond het water zijn grootschalige thema’s als intensivering van ruimtegebruik, vraag naar woningen, klimaatverandering en het ‘waterhuisvestingsprobleem’ met elkaar verweven. Het is een combinatie van wil en noodzaak. De uitdaging erin om noodzaken in te zetten als aanleiding voor de oplossingen, met als resultaat een win-win situatie. Het gevaar dreigt dat de projecten op dit gebied door een sterk infrastructureel karakter een te grote schaal krijgen en dat daardoor ontwikkeling van concrete oplossingen uit blijft. Een combinatie tussen regiospecifieke oplossingen en generieke oplossingen kan ervoor zorgen dat er daadwerkelijke projecten van de grond komen.