Woontorens Almere Buiten

Tuinhuizen
Een tuinhuis functioneert als een van de kamers van een woning in een toren. Met de verticale en horizontale lift zijn de tuinhuizen in een ogenblijk te bereiken vanuit de appartementen. Door de afstand, en tegelijkertijd de nabijheid van het tweede huis worden de meeste nadelen aan het wonen in een appartement opgelost: grotere privacy, meer ruimte, betere indelingsmogelijkheden. Goede functies voor het tuinhuis: het houden van een bedrijf, huisvesten van gasten, ontsnappen aan je gezin. Door ruilverkaveling zal op den duur een grote variatie aan tuintjes ontstaan.
Flexibel casco
De toren ontleend zijn stijfheid aan de betonnen kern van 7,5 x 10 m. Alle appartementen hangen rond de kern. Daarnaast steunen ze op kolommen in de gevelzone. Een kolomvrije structuur tenslotte maakt het mogelijk binnen de woning met binnenwanden te schuiven.
Woningtypes
Per verdieping is er plaats voor 3 à 4 appartementen over 1 of 2 verdiepingen. De structuur maakt het mogelijk een grote diversiteit aan woningtype’s- en groottes te realiseren.
Multifuntionele zone
De belangrijkste ruimte van iedere woning is een onbenoemde ruimte, de ‘zone’. Deze zone is altijd gesitueerd aan een serre en aan de kern. Voordeuren zijn in principe aan deze ruimte gesitueerd zodat men bij binnenkomst via de serre uitzicht heeft en een gezicht op het binnenste van de toren. De zone wordt gebruikt voor de functie die de bewoner het belangrijkste vind, bijvoorbeeld als badkamer, ontvangstruimte of als keuken.In de woningbouw is het gebruikelijk om zo klein mogelijke halletjes te maken met zoveel mogelijk deurtjes eraan zodat er zoveel mogelijk ‘woonruimte’ overblijft. Met het instellen van een dergelijke zone wordt hier uitdrukkelijk stelling tegen genomen.